Vietnamese English

Bản đồ

Tin tức mới

Siemens S7 1200

PLC S7 1200 Siemens

6ES7 211-1BE31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, AC/DC/RELAY
6ES7 211-1AE31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, DC/DC/DC
6ES7 211-1AE40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình
6ES7 211-1HE31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1211C,
 DC/DC/RELAY
6ES7 215-1BG31-0XB0 Bộ điều khiển S7-1200 6ES7 215-1BG31-0XB0
6ES7 215-1AG31-0XB0 Bộ điều khiển S7-1200 6ES7 215-1AG31-0XB0
6ES7 215-1AG40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình
6ES7 215-1BG40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình
6ES7 221-3BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SB 1221, 4DI DC
6ES7 222-1BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200,
SB 1222, 4DQ, DC
6ES7 223-0BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SB 1223, 2 DI / 2 DO DC
6ES7 223-3BD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SB 1223, 2DI/2DQ
6ES7 231-4HA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SB 1231
6ES7 231-5QA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SB 1231 T
6ES7 231-5PA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, RTD
 SB 1231 RTD
6ES7 232-4HA30-0XB0 SIMATIC S7-1200,  SB 1232
6ES7 241-1AH32-0XB0 Mô đun truyền thông dạng nối tiếp 6ES7 241-1AH32-0XB0
6ES7 241-1CH30-1XB0 SIMATIC S7-1200, CB 1241
6ES7 241-1CH32-0XB0 Mô đun truyền thông dạng nối tiếp 6ES7 241-1CH32-0XB0
6ES7 954 -8LB01-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD

2 MBYTE
6ES7 954-8LC01-0AA0 SIMATIC S7, MEMORY CARD

FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS,

3,3 V FLASH, 2 MBYTE
6ES7 954-8LC02-0AA0 Thẻ nhớ 6ES7 954-8LC02-0AA0
6ES7 212-1BE31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,

AC/DC/RLY,
 
6ES7 212-1AE31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
 DC/DC/DC
6ES7 212-1HE31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1212C,
 DC/DC/RLY
6ES7 212-1HE40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình 
6ES7 212-1BE40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình 
6ES7 212-1AE40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình 
6ES7 214-1BG31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,

AC/DC/RLY
6ES7 214-1AG31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,

DC/DC/DC
6ES7 214-1HG31-0XB0 SIMATIC S7-1200, CPU 1214C,

DC/DC/RELAY
6ES7 214-1BG40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình 
6ES7 214-1AG40-0XB0 Bộ điều khiển logic có khả năng lập trình 
6ES7 221-1BF30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1221,
 8DI DC 
6ES7 221-1BF32-0XB0 Mô đun mở rộng 6ES7 221-1BF32-0XB0
6ES7 221-1BH30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1221,
 16DI DC 
6ES7 221-1BH32-0XB0 Mô đun mở rộng 6ES7 221-1BH32-0XB0
6ES7 222-1BF30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1222,

8 DO DC
6ES7 222-1BF32-0XB0 Mô đun mở rộng 6ES7 222-1BF32-0XB0
6ES7 222-1BH30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1222,

16 DO DC
6ES7 222-1BH32-0XB0 Mô đun mở rộng 6ES7 222-1BH32-0XB0
6ES7 222-1HF30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1222,

8 DO, RELAY 2A
6ES7 222-1HF32-0XB0 Mô đun tín hiệu 6ES7 222-1HF32-0XA0
6ES7 222-1HH30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1222,

16 DO, RELAY 2A
6ES7 222-1HH32-0XB0 Mô đun tín hiệu số đầu ra 16 Cổng 6ES7 222-1HH32-0XB0
6ES7 223-1BH30-0XB0 SIMATIC S7-1200,
SM 1223, 8DI / 8DO DC
6ES7 223-1BH32-0XB0 Mô đun số SM1223 6ES7 223-1BH32-0XB0
6ES7 223-1BL30-0XB0 SIMATIC S7-1200,
SM 1223, 16DI / 16DO DC
6ES7 223-1BL32-0XB0 Mô đun số SM1223 6ES7 223-1BL32-0XB0
6ES7 223-1PH30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1223, 8DI / 8DO,
 RELAY
6ES7 223-1PH32-0XB0 Mô đun số SM1223 6ES7 223-1PH32-0XB0
6ES7 223-1PL30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1223, 16DI / 16DO,
 RELAY
6ES7 223-1PL32-0XB0 Mô đun số SM1223 6ES7 223-1PL32-0XB0
6ES7 223-1QH30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1223, 8DI AC / 8DO RLY
6ES7 231-4HD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1231, 4 AI
6ES7 231-4HD32-0XB0 Moô đun tín hiệu 6ES7 231-4HD32-0XB0
6ES7 231-4HF30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1231, 8 AI
6ES7 231-4HF32-0XB0 Mô đun tín hiệu 6ES7 231-4HF32-0XB0
6ES7 232-4HB30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1232, 2 AO
6ES7 232-4HB32-0XB0 Mô đun tương tự SM1232 6ES7 232-4HB32-0XB0
6ES7 232-4HD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1232, 4 AO
6ES7 232-4HD32-0XB0 Mô đun tương tự SM1232 6ES7 232-4HD32-0XB0
6ES7 234-4HE30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1234, 4 AI / 2 AO,
6ES7 234-4HE32-0XB0 Mô đun tương tự SM1234 6ES7 234-4HE32-0XB0
6ES7 231-5QD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1231 TC, 4 AI
6ES7 231-5QD32-0XB0 Mô đun đầu vào tín hiệu tương tự 6ES7 231-5QD32-0XB0
6ES7 231-5QF30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1231 TC, 8 AI
6ES7 231-5QF32-0XB0 Mô đun đầu vào tín hiệu tương tự 6ES7 231-5QF32-0XB0
6ES7 231-5PD30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1231 RTD, 4 AI
6ES7 231-5PF30-0XB0 SIMATIC S7-1200, SM 1231 RTD, 8 AI
6ES7 231-5PF32-0XB0 Mô đun vào tương tự 6ES7 231-5PF32-0XB0
6ES7 290-6AA30-0XA0 SIMATIC S7-1200,

EXPANSION CABLE
6ES7 297-0AX30-0XA0 Mô đun gắn pin đùn cho bộ điều khiển S7-1200
6ES7 274-1XF30-0XA0 Mô đun găn ssẵn công tắc mô phỏng tín hiệu

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr. Huy | Sales Engineer
  0917 818 152 Huy.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr. Tài | Sales Engineer
  0916 283 553 Tai.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr.Hoàng | Sales Engineer
  09.888.567.93 Pkd.Tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Chăm sóc khách hàng
  0917 808 699 TanDaiHung.tdh@gmail.com
  My status My status
 • Hotline: 0917 80 86 99

Sản phẩm nổi bật

Thống kê

2521960
Số người đang online 65
Số truy cập hôm nay 6643
Số truy cập tháng này 278367