Vietnamese English

Bản đồ

Tin tức mới

CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,1NO+1N

CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,1NO+1N

Mã Sản Phẩm: 3RT2028-1AF00

CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,
1NO+1NC, AC 110V 50HZ,
3-POLE, SZ S0
SCREW TERMINAL

Liên hệ

Số lượng Đặt hàng
 • Chi tiết
3RT2017-1AB01 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NO, AC 24V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2017-1AB02 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NC, AC 24V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2017-1AF01 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NO, AC110V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2017-1AF02 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NC, AC110V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2017-1AP01 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NO, AC 230V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2017-1AP02 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NC, AC 230V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2018-1AB01 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NO, AC 24V 50/60HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2018-1AB02 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NC, AC 24V 50/60HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2018-1AF01 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NO, AC110V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2018-1AF02 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NC, AC110V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2018-1AP01 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NO, AC 230V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL
3RT2018-1AP02 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NC, AC 230V, 50/60 HZ,

3-POLE, SZ S00

SCREW TERMINAL

 

 

3RT2023-1AB00 CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V,

1NO+1NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2023-1AB04 CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V,

2NO+2NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2023-1AF00 CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V,

1NO+1NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2023-1AF04 CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V,

2NO+2NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2023-1AP00 CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V,

1NO+1NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2023-1AP04 CONTACTOR, AC-3, 4KW/400V,

2NO+2NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2024-1AB00 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2024-1AB04 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2024-1AF00 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NO+1NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2024-1AF04 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

2NO+2NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2024-1AP00 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2024-1AP04 CONTACTOR, AC-3, 5.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2025-1AB00 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2025-1AB04 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2025-1AF00 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NO+1NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2025-1AF04 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

2NO+2NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2025-1AP00 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2025-1AP04 CONTACTOR, AC-3, 7.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2026-1AB00 CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V,

1NO+1NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2026-1AB04 CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V,

2NO+2NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2026-1AF00 CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V,

1NO+1NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2026-1AF04 CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V,

2NO+2NC, AC110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2026-1AP00 CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V,

1NO+1NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2026-1AP04 CONTACTOR, AC-3, 11KW/400V,

2NO+2NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH

 

 

3RT2027-1AB00 CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V,

1NO+1NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2027-1AB04 CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V,

2NO+2NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2027-1AF00 CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V,

1NO+1NC, AC 110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2027-1AF04 CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V,

2NO+2NC, AC 110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2027-1AP00 CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V,

1NO+1NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2027-1AP04 CONTACTOR, AC-3, 15KW/400V,

2NO+2NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2028-1AB00 CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2028-1AB04 CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 24V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2028-1AF00 CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2028-1AF04 CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 110V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH
3RT2028-1AP00 CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,

1NO+1NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL
3RT2028-1AP04 CONTACTOR, AC-3, 18.5KW/400V,

2NO+2NC, AC 230V 50HZ,

3-POLE, SZ S0

SCREW TERMINAL

REMOVABLE AUX. SWITCH

Ý kiến khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr. Huy | Sales Engineer
  0917 818 152 Huy.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr. Tài | Sales Engineer
  0916 283 553 Tai.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr.Hoàng | Sales Engineer
  09.888.567.93 Pkd.Tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Chăm sóc khách hàng
  0917 808 699 TanDaiHung.tdh@gmail.com
  My status My status
 • Hotline: 0917 80 86 99

Sản phẩm nổi bật

Thống kê

2576942
Số người đang online 3
Số truy cập hôm nay 40
Số truy cập tháng này 68375