Vietnamese English

Bản đồ

Tin tức mới

CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V, AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

Mã Sản Phẩm: 3RT1035-1AP04

CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,
AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC
3-POLE, SIZE S2,
SCREW CONNECTION

Liên hệ

Số lượng Đặt hàng
 • Chi tiết
3RT1034-1AB00 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 24 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AB04 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 24 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AF00 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 110 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AF04 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 110 V, 50 HZ, 2 NO + 2 0E

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AP00 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 230 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AP04 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AP60 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 220V 50HZ/240V 60HZ

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1AP64 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

AC 220V 50HZ/240V 60HZ

2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1BB40 CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

DC 24 V, 3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1034-1BB44

CONTACTOR, AC-3 15 KW/400 V,

DC 24 V,

3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S2,

SCREW CONNECTION

 

3RT1035-1AB00 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

AC 24 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AB04 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

AC 24 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AF00 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

AC 110 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AF04 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

AC 110 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AP00 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

AC 230 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AP04 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AP60 CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V,

AC 220V 50HZ/240V 60HZ

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1AP64 CONTACTOR, AC-3 18,5 KW/400 V,

AC 220V 50HZ/240V 60HZ

2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1BB40 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

DC 24 V, 3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1035-1BB44 CONTACTOR, AC-3 18.5 KW/400 V,

DC 24 V,

3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S2,

SCREW CONNECTION

 

3RT1036-1AB00 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 24 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AB04 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 24 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AF00 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 110 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AF04 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 110 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AP00 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 230 V, 50 HZ,

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AP04 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 230 V, 50 HZ, 2 NO + 2 NC

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AP60 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 220V 50HZ/240V 60HZ

3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1AP64 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

AC 220V 50HZ/240V 60HZ

2 NO + 2 NC 3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1BB40 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

DC 24 V, 3-POLE, SIZE S2,

SCREW CONNECTION
3RT1036-1BB44 CONTACTOR, AC-3 22 KW/400 V,

DC 24 V,

3-POLE, 2 NO + 2 NC, SIZE S2,

SCREW CONNECTION

Ý kiến khách hàng

Hỗ trợ trực tuyến

 • Mr. Huy | Sales Engineer
  0917 818 152 Huy.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr. Tài | Sales Engineer
  0916 283 553 Tai.tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Mr.Hoàng | Sales Engineer
  09.888.567.93 Pkd.Tandaihung@gmail.com
  My status My status
 • Chăm sóc khách hàng
  0917 808 699 TanDaiHung.tdh@gmail.com
  My status My status
 • Hotline: 0917 80 86 99

Sản phẩm nổi bật

Thống kê

2491538
Số người đang online 5
Số truy cập hôm nay 237
Số truy cập tháng này 247945